පුවත්

බොප් ටේප්/ඇසුරුම් පටි/බෝප් ජම්බෝ රෝල්/ස්ට්‍රෙච් ෆිල්ම්/සෙවන දැල් කර්මාන්තශාලා මිල

අවුරුදු 18 ක කර්මාන්ත ශාලාව

මිල අඩු, උසස් තත්ත්‍වයේ, වේගවත් බෙදාහැරීම

අභිමතකරණය කළ ප්‍රමාණ පිළිගන්න

පිළිගත් කුඩා ප්‍රමාණය

ඔබට බොප් ඇසුරුම් පටිය/ දිගු චිත්‍රපටය/ ඇසුරුම් පටිය/ ගම් ටේප්/ කෘෂිකාර්මික සෙවන දැල/ රුවල් අවශ්‍ය නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.

වෙකාට්/වට්ස්ඇප්: 0086 13073107651

විද්‍යුත් තැපෑල: taperh@163.com


පශ්චාත් වේලාව: සැප්තැම්බර් 23-2021